تماس با ما

آدرس

اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی
مرکز رشد واحد‌های فناور

ایمیل

info@haamdast.ir

شماره تماس

۰۹۲۰۴۵۰۷۴۸۹

پیام خود را ارسال کنید

سبد خرید